Hajónapló 4.

Szeretettel várunk mindenkit 2013. január 22-én az OFOE szakmai műhelyére, amelynek helyszíne ezúttal is Két Egér Könyvesbolt a Ráday u. 20-ban. A téma: A digitális bennszülöttek képességei és gondolkodása. Vendég: Gyarmathy Éva.

„Egy átmeneti korszakban nagy lehetőségek nyílnak a régi és az új értékek integrációjára, ha minősítésektől mentesen fordulnak ezek felé. Az emberiség kultúrái ugyanis egy-egy adott korszakban az akkor szükségszerű szemléleti keretet tükrözik. Azaz egy-egy kor gondolkodásmódja nem jobb vagy rosszabb, alacsonyabb vagy magasabb szintű, hanem az adott társadalmi kornak megfelelő.

Ez az attitűd használható az emberiségre vonatkozóan és használható egyénekre is. Minden egyén a saját helyzetének megfelelő kognitív működésben tökéletes. Ha változtatni szeretnénk, nem elsősorban az egyént kell „megszerelni”, hanem a helyzetén kell változtatni. Ez automatikusan megváltoztatja a kognitív kereteit, változtatási lehetőséget teremt. Lényegében ez a valódi tanítás és fejlesztés.”

Meghívott előadó: dr. habil Gyarmathy Éva klinikai és nevelés-lélektani szakpszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa.

Időpont: 2013. január 22. kedd, 17.30–19.30